انجمن صنفی کانونهای تبلیغات استان فارس

taj
aparatfacebooktwiterinstagramtelegramwhatsup
معرفی انجمن صنفی کارفرمائی کانونهای تبلیغات استان فارس

معرفی انجمن صنفی کارفرمائی کانونهای تبلیغات استان فارس

انجمن صنفی کانونهای تبلیغات استان فارس از همکاری تعدادی از فعالین صنعت تبلیغات استان فارس در سال 1380 پایه گذاری گردید

موفقیت ها

موفقیت ها

موفقیت های انجمن صنفی کانونهای تبلیغات فارس

وظایف قانونی

وظایف قانونی

خدمات انجمن صنفی کارفرمایی کانونهای تبلیغات استان فارس 1-حضور در سایر مجامع در جهت تامین حقوق اعضای خود 2-ارایه مشاوره های مالیاتی و بیمه و اداره کار 3-مکاتبه با سازمانها و ارگانها در جهت حفقظ حقوق اعضای خود

انجمن صنفی کانونهای تبلیغات استان فارس

خدمات انجمن

 مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

کلیه اعضا می‌توانند از خدمات مشاورین مورد تایید انجمن صنفی در موضوع مشکلات مالیاتی اعضا، با تخفیف ویژه استفاده کنند

 مشاوره بیمه

مشاوره بیمه

کلیه اعضای انجمن صنفی می‌توانند از خدمات مشاوره بیمه مورد تایید انجمن، با تخفیف ویژه استفاده کنند.

مشاوره قوانین اداره کار

مشاوره قوانین اداره کار

کلیه اعضای انجمن صنفی می‌توانند از خدمات مشاورین مورد تایید انجمن صنفی در حوزه اداره کار، با تخفیف ویژه استفاده کنند

مشاوره راه اندازی کانون تبلیغات

مشاوره راه اندازی کانون تبلیغات

افرادی که مایل به راه اندازی کانون تبلیغات هستند می‌توانند از خدمات مشاوره انجمن صنفی در این خصوص استفاده کنند.

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

انجمن صنفی کانونهای تبلیغات استان فارس با توجه به نیاز کانونها و شرایط حرفه ای و قانونی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مختلف بصورت مستقل یا با همکاری سایر سازمانها اقدام می‌گند. تمامی اعضای صنف می‌توانند از طریق انجمن با تخفیف در این دوره ها شرکت کنند.

نمایشگاه ها و مسابقات حرفه ای

نمایشگاه ها و مسابقات حرفه ای

اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه های مرتبط با صنف تبلیغات در سطح استان، کشور و جهان از خدمات انجمن است و در مواردی که امکان پذیر باشد نسبت به ارایه تسهیلات خاص اعضا اقدام می‌گردد.

انجمن صنفی کانونهای تبلیغات استان فارس

انجمن صنفی کارفرمایی کانونهای تبلیغات استان فارس

menusearch
farsads.ir